O Konferenciji


SEEDI je međunarodna inicijativa za razvoj digitalizacije kulturne i znanstvene baštine u zemljama jugoistočne Europe, s ciljem okupljanja:

• arhivskih, knjižničnih i muzejskih djelatnika koji su odgovorni za čuvanje i osiguravanje trajnog pristupa kulturnoj i znanstvenoj baštini;
• istraživača informacijske tehnologije koji razvijaju projekte digitalizacije kulturne i znanstvene baštine;
• znanstvenika iz polja umjetnosti, društveno-humanističkih znanosti, povijesti i računalnih znanosti, studenata i svih zainteresiranih za digitalizaciju kulturne i znanstvene baštine.


Cilj je Konferencije predstavljanje i razmjena iskustava u korištenju novih informacijskih tehnologija, normi te iskustava iz područja digitalizacije kulturne i znanstvene baštine, uključujući:
• digitalizaciju kulturne baštine na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i europskoj razini
• okupljanje metapodataka na nacionalnoj, regionalnoj i europskoj razini
• projekte digitalizacije u različitim kulturnim ustanovama
• održivost projekata (programa) digitalizacije u kulturnim ustanovama: sustavi digitalne knjižnice, financiranje, radni proces, pohrana i trajno čuvanje
• pitanja odabira, izrade metapodataka i identifikacije građe za digitalizaciju
• snimanje, obradu datoteka i optičko prepoznavanje znakova (OCR)
• pravna pitanja povezana s digitalizacijom i pristup građi zaštićenoj autorskim pravima
• digitalizaciju 3D objekata
• pobiranje izvorno digitalne građe
• istraživanje korisnika (digitalnih) knjižnica.

Osma SEEDI konferencija održat će se u Zagrebu, 15. i 16. svibnja 2013., u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Službeni jezik Konferencije je engleski.