Organizacijski odbor


Renata Petrušić (Hrvatska), predsjednica
Matilda Hraste (Hrvatska)
Nela Marasović (Hrvatska)